Velkommen til et nytt vårsemester!

Individuelle spilletimer starter i uke 3, dvs f.o.m. mandag 13. januar.

Første samspill:
Juniorer: mandag 13. januar
Aspiranter: tirsdag 14. januar
Hovedkorps: onsdag 15. januar