Innmelding

Vi rekrutterer! 

Før sommeren har vi instrumentprøving for nye musikanter.

Vi har løpende opptak for de større barna.

Fyll ut skjemaet for å registrere din interesse, så kontakter vi deg.

Har du spørsmål? Kontakt oss på uranienborgskolekorps@gmail.com

Hvorfor spille i korps?

  • Få en sosial og morsom hobby, i et godt og trygt miljø
  • Få flere venner, på tvers av klassetrinn
  • Disponer ditt eget instrument, utlånt av korpset
  • Motta ukentlige spilletimer med profesjonelle instruktører
  • Lag musikk sammen med andre
  • Spill konserter ved viktige anledninger i nærmiljøet som 17. mai, Urrafestivalen, Julegrantenning, Julekonsert i Uranienborg kirke osv.
  • Reis på turer sammen i inn– og utland
  • Bruk din hobby til å glede andre og bidra til et godt miljø på skolen

Tid og sted:
All undervisning er på Uranienborg skole.  Småskolebarna foregår primært i AKStiden på Uranienborg skole. Hovedkorpset øver på kveldstid.

Pris:
Kontingenten for 2018/2019 var 2710,- pr halvår. Dette inkluderer både ukentlig privatundervisning, felles korpsøvelse, lån av instrument og uniform, helgeseminarer, samt mye lek og moro.

Foreldreinnsats:
I Uranienborg skolekorps har vi trygg og stabil økonomi takket være innsats på to hyggelige dugnader i året:

  • 17. mai pølse- og kakesalg
  • Loppemarked på skolen i oktober måned

I  tillegg inviteres korpsforeldre med i et hyggelig sosialt foreldrefellesskap gjennom komité-og styrearbeid.

Velkommen!

Med i Uranienborg skolekorps men ikke registrert hos NMF?
Trykk deg inn her for registrering av ditt barn.