Om korpsturer

Korpset har som tradisjon å arrangere korpstur annethvert år. Om du har ideer og initiativ, ta mer enn gjerne kontakt med styret.

Konsert på korpstur i Tyskland

I 2011 arrangerte Turkomiteen en internasjonal Korpstur med Kiel-fergen fra torsdag 16. – mandag 20. juni 2011: Tyskland – Ostseebad Damp. http://www.ostseebad-damp.de

I 2013 var korpsturene lagt til Berlin i mars for de eldste samt Kristiansand i juni. 

Vennlig hilsen

Styret og Turkomiteen