Individuelle spilletimer

Hvorfor ikke lære litt trommespill av Marius på vei hjem fra konsert i konserthuset?

Uranienborg skolekorps tilbyr gratis individuell opplæring med spillelærer en gang i uken. Les om spillelærerne her. Dirigent og spillelærere er vår største kostnad i korpset og hovedgrunnen til at vi alle må trå til å holde loppemarked og 17. mai-salg hvert år.
•    Spilletimene starter opp en uke etter skolestart og slutter en uke før juleferien og sommerferien. Det er ikke spilletimer i skoleferiene
•    Det er spilletime en halvtime hver uke og det er forventet at du møter opp presis til timen.
•    Om du blir syk så send en SMS til spillelærer så snart du vet at du ikke kommer.
•  Vet du i god tid på forhånd at du ikke kommer på spilletimen, må spillelærer umiddelbart informeres. Det kan da muligens settes opp en ny time, eller en annen kan få timen din.
•    Vi taper penger på at spillelærer ikke får beskjed om at eleven ikke kommer. Spillelærer fakturerer timen, selv om eleven ikke kommer. 
•    Rommene som brukes i undervisning skal holdes i orden.