Fellesøvelser

Korpset har samspill i samlingsalen på x og xx til disse tidene (høst 2018):

Aspiranter (Uranienborg kirke): Torsdager, 15:00 – 16:30              
Hovedkorpset (Tyske skolen): Onsdager, 18:00 – 20:00 ??
Junior 1&2: Tirsdager, 15:00 – 16:30              
Bandet: gjenopptas høsten 2018
Trommesamspill: dager: 17:00 – 18:00

Samspillet er hovedaktiviteten i korpset og det er fint om alle bidrar til at dette blir en hyggelig og motiverende opplevelse.

Kan dette være Marius tro? Eller Ola? Eller er det Kari Andrea?

•    Alle må være spilleklare når sampillet begynner dvs. oppmøte senest 10 min før slik at de kan klare å sitte på plassene sine presis ved oppstart. Instrumentene skal være pakket opp, notestativ slått opp og noteperm på notestativet.
•    Meld fra til dirigenten ved sykdom; Marius Gjersø tlf: 452 23 535 hovedkorps og Kari-Andrea Johansen for junior/aspirantene tlf 950 51 632
•   Korpsvaktene er et tiltak for å bidra som voksenkontakt under samspill. Litt pausemat/frukt og vann inngår også i denne oppgaven samt bistand til dirigenten underveis. Les mer om korpsvaktenes ansvar her.
•    Alle hjelper til å rydde opp samlingsalen til slutt.