Historikk

Ved Uranienborg Skole ble det i 1911 stiftet et korps, som under navnet URANIENBORG SKOLES GUTTEMUSIKKORPS, var i virksomhet til 1915.

Korpset ble igjen stiftet 20. november 1950 under samme navn, og tok bare opp gutter.

I 1966 ble det besluttet å ta opp piker, og navnet ble i 1967 forandret til URANIENBORG SKOLEKORPS.

Uranienborg Skolekorps er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF).