Korpsstyret

Årsmøtet er korpsets øverste organ. Styret blir valgt på årsmøtet for å ta seg av den daglige driften (ansvarsfordeling). Styret møtes ca en gang i måneden og referatene legges ut på egen side.

Årets styre ble valgt på årsmøtet 7. mars 2018 og er sammensatt slik:

STYRET
Leder: Merete D. Land
Instruktøransvarlig: Tai Grung
Økonomiansvarlig: Ulf Hordvik
Instrumentansvarlig: Øyvind Østern
Reiser/turer: Joanna Nissen-Meyer
Arrangementansvarlig: Hilde Maren Schjager
 
KORPSKONTAKTER
Hovedkorps: Joanna
Juniorkorps: Hilde Maren 
Aspirantkorps: Tai
 
WEBANSVARLIG
Hilde Maren

 

Øvrige tillitsvalgte: 

Uniformsansvarlig: Claudia Tamburscio

Revisor: Gudleik Njå

Medaljer: Beate Styri

Leder for Kafeteria komiteen: Sigrid Engeland (Inger Schedell Flattum nestleder)

Leder for loppekomiteen: Ulf Hordvik

Leder for 17. mai komiteen: Åsmund Aasland