Korpsstyret

Årsmøtet er Uranienborg skolekorps sitt øverste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år. 

Styret velges på årsmøtet for å ta seg av den daglige driften. Styret møtes ca en gang i måneden.

Årets styre ble valgt på årsmøtet 5. mars 2019 og er sammensatt slik:

STYRET:
Leder: Merete D. Land (+47 916 01 499)
Nestleder: Tor Kinsarvik
Sekretær: Kathrine Nordtømme
Kasserer: Ulf Hordvik
Materialforvalter: Øyvind Olsen
Styremedlem: Tai Grung
Styremedlem: Hilde Maren Schjager
Styremedlem: Joanna Nissen-Meyer
 
KORPSKONTAKTER:
Hovedkorps: Merete D. Land (+47 916 01 499)
Juniorkorps: Hilde Maren Schjager (+47 930 28 915) 
Aspirantkorps: Tai Grung (+47 924 97 550)
 
ØVRIGE VERV: 
Arrangementskomité: Tai Grung (leder)
Uniformsansvarlig: Claudia Tamburscio (leder)
Medaljekomité:  Beate Styri (leder)
Kafeteriakomité: Sigrid Engeland (leder)
Loppemarkedskomité: Ulf Hordvik (leder)
17. mai komité: Åsmund Aasland (leder)
Valgkomité: Sverre Martin Tunheim, Cecilia Lilaas-Skari og Sigrid Engeland
Revisor: Gudleik Njå