Korpsstyret

Årsmøtet er Uranienborg skolekorps sitt øverste organ. Ordinært årsmøte holdes årlig i løpet av første kvartal.

Styret velges på årsmøtet for å ta seg av den daglige driften. Styret møtes ca en gang i måneden.

Årets styre ble valgt på årsmøtet 26. februar 2020 og er sammensatt slik:

Styret
Leder: Merete D. Land
Nestleder: Tor Kinsarvik
Sekretær: Kathrine Nordtømme
Kasserer: Ulf Hordvik
Materialforvalter: Åsmund Aasland
Styremedlem: Tai Grung
Styremedlem: Sverre Martin Tunheim
Varamedlem: Joanna Nissen-Meyer
 
Øvrige verv
Arrangementskomité: Tai Grung (leder)
Uniformsansvarlig: Claudia Tamburscio (leder)
Medaljekomité:  Beate Styri (leder)
Kafeteriakomité: Sigrid Engeland (leder)
Loppemarkedskomité: Ulf Hordvik (leder)
17. mai komité: Åsmund Aasland (leder)
Valgkomité:
Revisor: Gudleik Njå