Samspill

Korpset har samspill en gang i uken fordelt på 3 dager. Samspillet er hovedaktiviteten i korpset og det er fint om alle bidrar til at dette blir en hyggelig og motiverende opplevelse. Korps er et lagspill. Kom forberedt til samspill.

Hovedkorpset (HK)

 • HK øver i biblioteket på Uranienborg skole, onsdager kl 18:00 – 20:00
 • Alle møter 15 min før for å sette ut stoler, hente notestativer og pakke opp sine instrumenter og være klar til øvelsen starter presis kl 18:00
 • Alle har med notatbok og blyant for å notere beskjeder
 • Alle hjelper til med å rydde tilbake stoler og notestativ før man går hjem
 • Om du ikke kan møte er det viktig at du gir beskjed til dirigenten, som for tiden er Marius Gjersø

Juniorkorpset (JK)

 • JK øver i 2. etg i hovedbygget på Uranienborg skole, mandager kl 15:00 – 16:30
 • Alle møter 10 min før   
 • Om du ikke kan møte til øvelsen er det viktig at du gir beskjed til dirigenten, som for tiden er xx      

Aspirantkorpset (AK)

 • AK øver i 2. etg i hovedbygget på Uranienborg skole, tirsdager kl 14:30 – 16:00
 • Alle møter 10 min før
 • Om du ikke kan møte til samspill er det viktig at du gir beskjed til dirigenten, som for tiden er Martin Bjørnland