Rekruttering

Har du lyst å begynne å spille hos oss?

På grunn av Korona restriksjoner 2020, blir opptak av nye aspiranter anderledes enn tidligere.

Ferske aspiranter (fra 2.klasse) starter midt i september. Vi har løpende opptak for de større barna.

Fyll ut skjema for å registrere din interesse, så blir du kontaktet av vår rekrutterings-ansvarlig.

Har du spørsmål? Kontakt oss på uranienborgskolekorps@gmail.com

Hvorfor spille i korps?

  • Få en sosial og morsom hobby, i et godt og trygt miljø
  • Få flere venner, på tvers av klassetrinn
  • Disponer ditt eget instrument, utlånt av korpset
  • Motta ukentlige spilletimer med profesjonelle instruktører
  • Lag musikk sammen med andre
  • Spill konserter ved viktige anledninger i nærmiljøet som 17. mai, Urrafestivalen, Julegrantenning, Julekonsert i Uranienborg kirke osv.
  • Reis på turer sammen i inn– og utland
  • Bruk din hobby til å glede andre og bidra til et godt miljø på skolen

Tid og sted
All undervisning foregår på Uranienborg skole.  Juniorkorps og Aspirantkorps øver primært i AKS-tiden på Uranienborg skole. Hovedkorpset øver på kveldstid.

Kontingent
Ordinær kontingenten for 2020 er 2790,- pr halvår. Dette inkluderer både ukentlig privatundervisning, felles korpsøvelse, lån av instrument og uniform, helgeseminarer, samt mye lek og moro.

Foreldreinnsats
I Uranienborg skolekorps har vi trygg og stabil økonomi takket være innsats på to hyggelige dugnader i året:

  • 17. mai pølse- og kakesalg
  • Loppemarked på skolen i oktober måned

I  tillegg inviteres korpsforeldre med i et hyggelig sosialt foreldrefellesskap gjennom komité-og styrearbeid.

Velkommen!