Vi takker alle støttespillere!

2020

  • Tusen takk til dere som har bidratt med korona støtte i forbindelse med at 17.mai ble anderledes og inntektene våre uteble

2019

  • Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til trygg oppbevaring av utstyr og instrumenter.
  • Tusen takk til Bydel Frogner for at vi fikk gjennomfør trommekurs sammen med AKS

2018

  • Tusen takk for generøse donasjoner fra enkeltpersoner