Politiattester

Uranienborg skolekorps følger kravet til politiattest. Her ligger søknadsskjema politiattest NMF.

Veiledning til innhenting og håndtering av politiattest for musikkkorps-fra NMF

Les mer om politiattest her på NMF sine hjemmesider.

«Forbundsstyret har med hjemmel i strafferegistrerings forskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle musikkorps fra og med 1. oktober 2009 plikter å innhente politiattest for personer som
skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for korpset og personer som er i et løpende oppdrags-/
ansettelsesforhold for korpset.

Forbundsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i korpsbevegelsen får lik rett til lik beskyttelse. For forbundsstyret er det et overordnet ønske at korpsbevegelsen skal være et trygt sted å være for alle».
Det er bare musikkorpsets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i korpset.