Instrumentene våre

Uranienborg skolekorps tilbyr lån av instrumenter gratis til sine medlemmer. Instrumentene våre er mer verdifulle enn mange tror.
Gode rutiner for å ta vare på korpsets instrumenter er derfor:

•    Se eget skriv om pass og stell av instrumentet.
•    Instrumentet (og kassen/trekket) må behandles varsomt og beskyttes for skader.
•    Tørk og stell instrumentet nøye etter hver gang du har brukt det.
•    Gjør en ordentlig rengjøring 3-4 ganger i året. Spesielt før 17. mai
•    Instrumentene skal rengjøres og vedlikeholdes på ulike måter. Se eget skriv om pass og stell av instrumentet.
•    Si ifra om noe har gått i stykker eller mangler. Hvis ikke materialforvalter eller spillelærer kan hjelpe, kan det hende at du må levere instrumentet til reparasjon. Du vil få beskjed om hvor du skal levere det inn. Innleveringer må avtales med styret.