Hovedkorps

Hovedkorpset ledes av Marius Gjersø og teller i dag 34 medlemmer. Før man kommer inn i hovedkorpset har man gjennomført 1 år i Aspirantkorpset og 2 år i Juniorkorpset og prøvespilt for vår dirigent. Men noen har også kommet inn fra andre skolekorps som har flyttet til bydelen.

I hovedkorpset får man oppleve spilleglede sammen med barn fra 10 og oppover. Noen blir hos oss selv etter de har sluttet på Uranienborg og gått over til VGS.