Om årsmøtet

Årsmøtet er korpsets øverste organ og arrangeres (i følge vedtektene) hvert år innen utgangen av oktober. Vanligvis holdes årsmøtet i perioden februar-mai hvert år.

Årsmøtet er korpsets øverste bestemmende myndighet.

Årsmøtet for året 2012 blir avholdt onsdag 10. april 2013 i bessa.

Dagsorden 10. april 2013
Saker fra styret 10. april 2013
Årsberetning 2012 (11.4. – pdf er lagt ut for bedre oppløsning)
Uranienborg Skolekorps vedtekter

Informasjon om det nåværende styret finner du under «Om styret«.

Årsberetning og protokoll fra tidligere år:

ÅRSBERETNING 2011 PDF
FORSLAG fra korpsstyret 2012 (Til pkt 4 og 6)
Arsmøteprotokoll URRA 10 mars 2012 inkl Budsjett-Regnskap
Årsberetningen / Årsmeldningen for Uranienborg skolekorps 2010
Årsmøteprotokollen (referatet) fra 26 mars 2011 inkl budsjett 2011

Årsmeldingen- Årsberetningen 2009 for Uranienborg skolekorps
Protokoll (referat) fra Årsmøtet 26 mai 2010

Protokoll (referat) fra Årsmøtet mars 2009 med budsjett