Noter

Skolekorpset bidrar stort sett med de noter som trengs. Men lærerbøker til spilletimene må ofte kjøpes inn selv og has da til odel og eie. Marsjheftet (og noteklyper) er det viktig å ha orden på. Det er juniorforelder Vidar Eide som er noteansvarlig i 2012. E-post: vei@broadpark.no.

Noter til samspill:
Skolekorpset bidrar med alle noter som skal brukes på samspillet og en perm til notene. Det er vanligvis en foresatt som påtar seg å være noteansvarlig i samarbeid med dirigent. Noteansvarlig ordner med kopier til alle musikantene. Last ned din egen forside til notepermen her.

Noter til spilletimer:
Korpset kan i noen tilfelle dekke den første lærerboken som spillelæreren vil bruke i opplæringen. Musikanten må deretter selv kjøpe inn de påfølgende lærerbøkene.

Noter i marsjheftet:
Korpset marsjerer mens de spiller på 17.mai og på stevner, samt på en del konserter. Da fester alle et tildelt marsjhefte på instrumentet. Noteansvarlig kopierer opp og deler ut relevante noter i marsjhefte-format som og legges i marsjheftet. Marsjheftet ryddes på samspillet når det nærmer seg mai slik at alle har noter i riktig rekkefølge.  Både marsheftet (og noteklyper) er det viktig å ha orden på. (Noteklype må tilpasses instrumentet  og fås av instrumentansvarlig).