Årets loppemarked, 20. – 21. oktober

Årets loppemarked på Uranienborg skole finner sted 20. & 21. oktober. Vi trenger flere lopper så fint om alle kan spre informasjonen til kjente, bekjente og ukjente!