Korona

Kjære korpsforeldre og musikanter! 
I lys av råd fra myndighetene og anbefaling fra Norsk Musikkorps Forbund har styret i Uranienborg skolekorps besluttet at alle korpsaktiviteter (både samspill og individuelle spilletimer) avlyses med umiddelbar virkning og minst til over påske. 

Superinstruktørene vil kunne legge til rette for fjernundervisning, og vil sende ut melding om dette når tekniske løsninger er avklart. 

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon etter hvert som situasjonen utvikler seg. Vi benytter samtidig anledningen til å oppfordre alle til å øve hjemme! 

Mvh styret i Uranienborg skolekorps