VELKOMMEN TIL KONSERT & HELGESEMINAR 10-11 mars 2012

Som kjent møtes alle musikanter, spilllelærere og dirigenter til en musikalsk helg på Uranienborg skole 10.-11. mars 2012. LAST NED REVIDERT PROGRAM FOR HELGSEMINARET HER.

Søndag blir det gratis konsert for alle som har lyst til å komme  kl 16:00. (INVITASJON GRATIS KONSERT).

Foreldrene er invitert på
Foreldrefest (Invitasjon Korpsfest 9 mars),
Årsmøte lørdag (SAKSDOKUMENTER) og Hentekonsert søndag.

Tidsrammene er som følger:
Hovedkorps og Junior lørdag (10-16) og søndag (11-17)
Aspiranter lørdag (12-16) og søndag (12:30 – 17)
Foreldrene lørdag (14-16) og søndag ( 15:30-17)

Les mer om formålet og opplegget under «for medlemmene» og «Om helge- seminar» i den svarte linja over.

VEL MØTT!