Nytt styre i korpset!

Inger Schedell Flattum gor korpsnøkkelen over til ny leder Gudleik Njaa

Årsmøtet er avholdt og nytt styre er blitt valgt inn.
Leder: Gudleik Njaa (tidligere nestleder – Junior, Hoved)
Nestleder: Eigil Gotaas (Ny – Junior)
Sekretær: Lisa Kjønigsen (Ny – Aspirant)
Kasserer: Brita Alsos ( Ny – Aspirant)
Instrumentansvarlig: Øyvind E. Olsen (fortsetter – Hoved)
Uniformsansvarlig: Anette Simonsen (sekretær – Hoved)
Styremedlem: Kristin Maltau (Ny – Aspirant)
Vara: Raino Malnes (Ny – Junior)
Vara: Kristin Slørdahl (Ny Aspirant)

Inger Schedell Flattum og Inger Schjoldager har gått ut av styret. Det ble holdt en takketale for begge to og blomster og vin ble utdelt.