Korpskalender 2013/2014

høstKalender for høsten kan du laste ned her. Du kan også få en foreløpig oversikt over vårens aktiviteter her.

Vi ønsker velkommen til ny aspirant- og juniordirigent, Martin Bjørnland!!